+90 542 422 71 63
info@tanernurlu.av.tr

2020 Trafik Cezaları

10/06/2020

 Trafik İdari Para Ceza Tablosu (2020) 

* Tablodaki veriler Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nın resmi sitesi olan www.trafik.gov.tr adresinden alınmıştır.  
Kanun Maddesi 
Trafik İhlalinin Konusu 
Kimlere Uygulanacağı 
Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş 
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) 
Belgelerin Geri Alınması  (Trafik zabıtasınca 
Belgelerin İptali  (Mahkemelerce) 
Trafikten Men 
Araç Kullanmaktan Men 
Diğer Hususlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İdari Para Cezası 
(Trafik zabıtasınca) 
5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası (Mülki Amirce) 
 
 
 
 
 
 
13
Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapmak,
Uymayanlara
598,00 TL.
%25 indirimli 488,50 TL.
 
 
 
 
 
 
 
Tehlikeli durum ve engeller, bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulara ödetilir.
14/1-a
Karayolu yapısı üzerine (yaya yolları ve bisiklet yolları dahil), araç veya yaya trafiğini güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmak,
Uymayanlara
598 TL.
%25 indirimli 488,50 TL.
 
 
10 
 
 
 
 
Tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara ödetilir.
14/1-b
Karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak,
Uymayanlara
598 TL.
%25 indirimli 488,50 TL.
 
 
10
 
 
 
 
Tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara ödetilir.
16
Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafik işaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirilecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha, ışık ile ağaç, parmaklık, direk vb. dikmek, koymak veya bulundurmak,
Uymayanlara
6.218 TL.
%25 indirimli 4.663,50 TL.
 
 
 
 
 
 
 
Bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere, yolun yapımı, bakımı işletilmesi ile ilgili kuruluşça kaldırılır.
17
Belediye sınırları dışındaki karayolu kenarında, izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak,
Uymayanlara
6.218 TL.
%25 indirimli 4.663,50 TL.
 
 
 
 
 
 
 
Bunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, Yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır.
18
Belediye sınırları içindeki karayolu kenarında, izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak,
Uymayanlara
6.218 TL.
%25 indirimli 4.663,50 TL.
 
 
 
 
 
 
 
Bunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca ortadan kaldırılır.
20/1-a/1
Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmamak,
Araç sahiplerine
288 TL.
%25 indirimli 216 TL.
 
 
 
 
 
Tescil yapılıncaya kadar
 
Tescil yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir.
20/1-d
Satış ve devir işlemini, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirmemek, yeni malik adına bir ay süreyle geçerli tescile ilişkin geçici belge düzenlememek, 1512 sayılı Kanunun 112 nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında belirlenen miktarın üzerinde ücret almak,
Noterlere
2.248 TL.
%25 indirimli 1.686 TL
 
 
 
 
 
 
 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22/2 fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri tarafından
20/1-d-8
İcra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçları  satın alanlar gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almamak,
Alıcısına
288 TL.
%25 indirimli 216 TL.
 
 
 
 
 
Tescil yapılıncaya kadar
 
Tescil yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir.
21/1
Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak,
Sürücülere 
1.228 TL.
%25 indirimli 921 TL.
 
 
10
Belgeler geçersiz ise süresiz, eksik ise geçici olarak,
 
Eksiklikleri giderilinceye kadar 
 
Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçların sürülerek götürülebilmesi için motorlu araç trafik belgesi ya da“C” geçici Trafik belgesi alınması,çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek istenmesi halinde ise ek-33/A tanzim edilmek suretiyle araç sahibine veya işletenine teslim edilir.
21/5
Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek,
Sürücülere 
2.473 TL.
%25 indirimli 1.854,75 TL.
 
 
 
 
 
Mülkiyeti kamuya geçirilinceye kadar
 
Ayrıca araca mülki amir tarafından el konularak mülkiyeti kamuya geçirilir.
22
Genel hükümlerden kaynaklanan sorumlulukları saklı kalmak üzere,ikinci fıkra hükmüne göre yetkilendirilmiş gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine belirlenen usül ve esaslara aykırı hareket etmek
Yetkilendirilmiş gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine
 
 
20.918 TL
 
 
 
 
 
 
Tespitin yapıldığı yerin mülki amirin yetkilendirilmesi halinde trafik tescil birim amiri tarafından da ceza yazılabilir.
23/2-a
Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak, 
Sürücülere
112 TL.
 
%25 indirimli 84 TL.
 
 
10
 
 
Araç bilgileri doğrulanıncaya kadar
 
 
 
23/2-b
Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak,
Sürücülere
112 TL.
 
%25 indirimli 84 TL.
 
 
15
 
 
Tescil plakası uygun yere takılıncaya kadar
 
 
 
23/3-a-1
Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak,
Araç sahiplerine
505 TL
 
% 25 İndirimli 378,75 TL. 
 
 
20
 
 
 
 
 
Plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre verilir. 
23/3-a-2
Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere uygun plaka takmamak,
Araç sahiplerine
1.034 TL
 
% 25 İndirimli 775,50 TL.
 
 
20
 
 
Tescil plakası uygun duruma getirilinceye kadar 
 
 
 
 
23/3-b-1
Tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak,
Araç sahiplerine
505 TL 
 
% 25 İndirimli 378,75 TL
 
 
15
 
 
 
 
 
Plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre verilir. 
23/3-b-2
Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak, 
Araç sahiplerine
1.034 TL
 
% 25 İndirimli 775,50 TL.
 
 
20
 
 
Yönetmelikte belirtilen sayıda tescil plakası takıncaya kadar
 
 
 
 
23/3-c-1
Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak,
Araç sahiplerine
505 TL
 
% 25 İndirimli 378,75 TL
 
 
15
 
 
 
 
 
Plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre verilir. 
23/3-c-2
Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak nedeniyle hakkında işlem yapılarak verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescil plakalarını uygun duruma getirmemek,
Araç sahiplerine
1.034 TL
 
% 25 İndirimli 775,50 TL.
 
 
20
 
 
Tescil plakaları uygun duruma getirilinceye kadar
 
 
 
 
23/4
Tescilli aracı plakasız kullanmak,
Sürücülere
2.081 TL
 
% 25 İndirimli 1.560,75 TL
 
 
20
 
 
Tescil plakası takılıncaya kadar
 
 
 
 
23/5-a
Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak,
Takana veya kullananlara
6.129 TL
 
% 25 İndirimli 4.596,75 TL.
 
 
20
 
 
Araç tescil edilinceye veya tescil plakası takılıncaya kadar
 
 
Ayrıca,TürkCeza Kanunu'nun 204'üncü maddesinden adli işlem yapılır.
23/5-b
Araca sahte plaka takmak veya kullanmak,
Takana veya kullananlara
6.129 TL
 
% 25 İndirimli 4.596,75 TL.
 
 
20
 
 
Araç tescil edilinceye veya tescil plakası takılıncaya kadar
 
 
 
Ayrıca,TürkCeza Kanunu'nun 204'üncü maddesinden adli işlem yapılır.
25 
Tescili zorunlu olan aracı tescil ettirmeden karayolunda kullanmak, Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak aracı, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakayı başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak,
Uymayanlara
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
10
 
 
Araçlar
 
Trafik zabıtasınca, eksiklikleri giderilinceye kadar araçlar trafikten menedilir, ayrıca geçici belge ve plakalar iptal edilir.Tescili yaptırılmadan veya geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası alınmadan bu araçların trafiğe çıkışına izin verilmez.
26/1
Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak,
Sürücülere ve araç işletenlerine
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
5
 
 
Eksiklikleri tamamlanıncaya kadar araçlar
 
Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasınada aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Trafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir.Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten menedilir.Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak, bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları halinde,trafiğe çıkarılmalarına müsaade edilir.
26/2
Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak,
Sürücülere ve araç işletenlerine
1.228 TL.
% 25 İndirimli 921 TL.
 
 
 
5
 
 
araç
 
Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak takılan veya bulundurulan gereçler ile izin alınmadan yazılan yazılar, bütün giderler ve sorumluluk işletene ait olmak üzere söktürülür veya sildirilir. Ancak bulundukları yerde bu işlemlerin mümkün olmaması halinde, gerekli şartların sağlanması amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi işgününe kadar izin verilir. Verilen izin süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men edilir.
26/3
Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak
Sürücülere ve araç işletenlerine
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
5
 
 
Araç
 
Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak takılan veya bulundurulan gereçler ile izin alınmadan yazılan yazılar, bütün giderler ve sorumluluk işletene ait olmak üzere söktürülür veya sildirilir. Ancak bulundukları yerde bu işlemlerin mümkün olmaması halinde, gerekli şartların sağlanması amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Verilen izin süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men edilir.
28
Resmi olmayan araçların tescil plakalarının devlet malı araçlarına ait plaka renginde olması,
Uymayanlara
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
10
 
 
Aykırılığı giderilinceye kadar
 
Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamaları amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi işgününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri halinde trafiğe çıkarılmalarına müsaade edilir.
30/1-a
Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak,
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
20
 
 
Araç
 
Bu maddede sayılan bozukluk veya eksiklikleri nedeniyle trafikten men edilen araçlardan, karayolunda sürülmeye elverişli olanlara, bozukluk veya eksikliklerini gidermek üzere ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak, bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları halinde trafiğe çıkarılmasına müsaade edilir. Işık donanımındaki bozukluk veya eksiklikler nedeniyle trafikten men edilen araçlara, günün kararması ile günün aydınlanması arasındaki zamanda izin belgesi verilmez. 
30/1-b
Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak,
Sürücülere
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
20
 
 
Araç
 
Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, bozukluk veya eksikliklerini gidermek üzere ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten menedilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak, bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları halinde trafiğe çıkarılmasına müsaade edilir.
31/1-a
Özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak,
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
 
 
Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
31/1-b
Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak,
Sürücülere
598 TL.
% 25 İndirimli 488,50 TL. 
 
 
20
 
 
Araç
 
Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri halinde trafiğe çıkarılmalarına müsaade edilir.
31/2
Takoğraf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak,
Sorumlulara
 
 
9.344 TL.
3-6 ay
 
 
 
 
 
 
32/1
Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemek,
Uymayanlara
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
Yapılan değişiklik belgeleri üzerine işleninceye kadar
 
Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, yapılan teknik değişiklikleri belgelendirip trafik tescil kuruluşunda tescil ettirmeleri ve belgelerine işlettirmeleri amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Bu süre sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir ve çekici/ kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlemek suretiyle, sahibine veya işletenine teslim edilir.
32/3
Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması,
Uymayanlara
1.228 TL
% 25 İndirimli 921 TL
 
 
 
 
 
Araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar
 
Aracın mevzuata uygun duruma getirilmesi için çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlemek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilerek teslim edilir.
34/a
Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak,
Araç sahibine
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
10
 
 
Araçlar
 
Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlar, muayenelerini yaptırmak amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir.
34/b
Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkarılması,
Araç sahibine
598 TL
% 25 İndirimli 488,50 TL
 
 
10
 
 
Araçlar
 
Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlar, muayenelerini yaptırmak amacıyla çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek33/A düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Muayenesinin yaptırılmadığının üç ve daha fazla tespiti halinde de, her seferinde idari para cezası uygulanarak trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlenerek izin verilir.
34/c
Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması,
Araç sahibine
598 TL
% 25 İndirimli 488,50 TL
 
 
 
 
 
Araçlar
 
Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlar, muayenelerini yaptırmak amacıyla çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek33/A düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Muayenesinin yaptırılmadığının her tespitinde idari para cezası uygulanarak trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlenerek izin verilir.
35/7
Muayene istasyonu için işletme belgesi ile yetki verildiği halde, işletme şartlarına uymamak veya gerektiği şekilde muayene yapmamak,
Muayene istasyonu işletenlere
1-9.806 TL. 2- 16.357 TL.
3- 32.719 TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
İdari para cezası, 2918 sayılı Kanun'un 8. maddesi (c) bendi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili birimlerince uygulanacaktır. Bir yıl içinde üçüncü kez tekrarı halinde, ayrıca ilgili Bakanlıkça istasyonun işletme belgesi iptal edilir.
36/3-a
Sürücü belgesiz olarak araç kullanmak, 
Kullananlara ve kullandıranlara
2.473 TL.
 
%25 indirimli 1.854,75 TL.
 
 
 
 
 
 
 
Sürücüler
Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden  aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir. 
36/3-b
Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak,
Kullananlara ve kullandıranlara
2.473 TL.
 
%25 indirimli 1.854,75 TL.
 
 
 
 
 
 
 
Sürücüler
Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden  aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir. 
36/3-c
Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak,
Kullananlara ve kullandıranlara
2.473 TL.
 
%25 indirimli 1.854,75 TL.
 
 
 
 
 
 
 
Sürücüler
Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden  aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir. 
37
11 yaşını bitirmeden bisiklet kullanmak, 13 yaşını bitirmeden motorsuz taşıt kullanmak veya hayvanları tevdi etmek,
Kullananlara ve kullandıranlara
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
39/2
Sürücü belgesi sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araçları sürmek,
Sürücülere ve kullandıranlara
1.228 TL.
 
% 25 İndirimli 921 TL.
 
 
20
 
 
 
 
Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca trafik zabıtasınca araç sahibine de tescil plakasına göre aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
39/3
Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak,
Sürücülere 
498 TL.
 
% 25 İndirimli 373, 50 TL.
 
 
 
 
 
 
 
Trafik zabıtasınca sürücü belgesine el konulur.
39/4
Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak araç kullanmak,
Sürücülere
498 TL.
% 25 İndirimli 373, 50 TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
42/11 
Sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullanmak,
Sürücü adaylarına ve  araç sahiplerine
1.288 TL.
% 25 İndirimli 921 TL.
 
 
 
 
 
 
 
 Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca bu kişilere araç kullandıran araç sahibine de tescil plakasına göre aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Sertifika geçerlilik süresi de dolmuş ise sürücülere bu madde hükmü yerine 2918 sayılı Kanunun 36/3-a maddesinden işlem yapılır.
44/1-a
İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek
Sürücülere
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
10
 
 
 
 
 
44/1-b
Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek,
Sürücülere
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
10
 
 
 
 
 
46/2-a
Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek,
Sürücülere
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
46/2-b
Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek,
Sürücülere
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
46/2-c
Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek
Sürücülere
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
46/2-d
Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek,
Sürücülere
288 TL. 
% 25 İndirimli 216 TL.
Kamyon-çekici için 1.228 TL
% 25 İndirimli 921 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
46/2-e
Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; iki veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri,
Sürücülere
598 TL.
% 25 İndirimli 448,50 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
46/2-f
Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları,
Sürücülere
1.228 TL
% 25 İndirimli 921 TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
46/2-g
Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri,
Sürücülere
1.228 TL
% 25 İndirimli 921 TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
46/2-h
Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi,
Sürücülere
1.228 TL
% 25 İndirimli 921 TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
46/3
Hayvanlarını ve hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından veya imkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmemek,
Hayvan sürücülerine
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
47/1-a
Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak,
Sürücülere
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
47/1-b
Kırmızı ışık kuralına uymamak
Sürücülere
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
20
Geriye doğru 1 yıl içinde; 3.defada 30 gün, 6.defada 45 gün, 9.defada 60 gün 
 
 
 
*Aynı yıl içinde bu madde kapsamında iki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar geri alma süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilir. Sürücü belgesi almasına mâni hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir. 
47/1-c
Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak,
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
47/1-d
Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak,
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
48/5
Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, 
Hususi otmobil dışında kalan diğer araçları 0,20promilüzerinde alkollü olarak kullanmak,
Sürücülere
1. defada 1.228 TL. (% 25 İndirimli 921 TL.) 
2. defada 1.539 TL.(% 25 İndirimli 1.154,25 TL.) 
3 ve 3'tenfazlasında 2.473 TL.(% 25 İndirimli 1.854,75 TL.) 
 
20
Geriye doğru beş yıl içinde;1.defasında 6 ay, ikinci defasında 2 yıl, 3 ve fazlasında 5'er yıl (Trafik Zabıtası Tarafından)
 
 
Sürücüler
Bu maddeye göre belgeleri 2 yıl süreyle geri alınan sürücüler sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; beş yıl süreyle geri alınan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Sürücülerin belgelerinin  geri alma süresi sonunda iade edilebilmesi için yukarıda belirtilen şartların sağlanması ve  Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48 inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması zorunludur. 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilenler veya yasal sınırların üzerinde alkollü olarak trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler  hakkında TCK 179 maddesinden işlem yapılacaktır.
48/8
Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak,
Sürücülere
6.333 TL.
% 25 İndirimli 4.749,75 TL.
 
 
20 
5 yıl
 
 
 
Sürücü belgeleri; sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi, ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48 inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş ve geri alma süresinin tamamlanmış olması halinde iade edilir.
48/9
Yaralanmalı veya ölümlü yada kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışma Halide dahil olmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı yada alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek,
Sürücülere
3.516 TL.
% 25 İndirimli 2.637 TL.
 
 
 20
2 yıl
 
 
 Sürücüler
Trafik görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ölçümü yapılmasına müsade etmeyen,  ancak uyuşturucu ya da uyarıcı madde kulandığı kanusunda makul şüphe duyulan sürücüler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun adli kolluğa ilişikin hükümleri gereğince mahalli zabıtaya teslim edilecektir. Mahalli zabıta tarafından yürütülen soruşturma takip edilecek ve sonuca göre  Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/8 maddesine göre işlem yapılacaktır. Ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48 inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması halinde sürücü belgesi geri alma süresi sonunda iade edilir.
49/3
Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin; taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırılması,
Sürücüye, Araç Sahibine, İşleten veya Teşebbüse
Sürücüye 132 TL. ( % 25 İndirimli 99 TL) Araç sahibine 288 TL (% 25 İndirimli 216 TL.)İşleten veya teşebbüs sahibine 598 TL. (% 25 İndirimli 488,50 TL.)
 
 
 
20
 
 
 
Sürücüler
Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, araç sahibine de 290 TL (% 25 İndirimli 217,50 TL.), ayrıca işleten veya teşebbüs sahibine de 603 TL. (% 25 İndirimli 452,25 TL.) ceza uygulanır. Sürücü aynı zamanda araç sahibi ise araç sahibi yönünden 290 TL (% 25 İndirimli 217,50 TL.) ceza uygulanır. 
51/2-a
Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını%10’dan%30’a(otuz dahil) kadar aşmak,
Sürücülere
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
10
 
 
 
 
 
51/2-b
Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını %30’danfazlaaşmak,
Sürücülere
598 TL.
% 25 İndirimli 448,50 TL 
 
 
15
Geriye doğru 1 yıl içinde 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile
 
 
 
*Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir. **Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde bu kapsamda sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. ***Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. ****Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur.
 
51/2-c
Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 50'den fazla aşmak,
Sürücülere
1.228 TL
. % 25 İndirimli 921 TL
 
 
15
Geriye doğru 1 yıl içinde 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile
 
 
 
*Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir. **Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde bu kapsamda sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. ***Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. ****Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur.
 
51/5-a
Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal etmek,
İmal veya ithal edenlere
 
 
3.728 TL.den 6.218 TL.ye kadar 
6-8 ay
 
 
 
 
 
Cihazlar mahkeme kararıyla müsadere edilir.
51/5-b
Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak
İşletenlere 
 
 
2.473 TL.den 3.728 TL'ye kadar
4-6 ay
 15
 
 
 
 
Cihazlar mahkeme kararıyla müsadere edilir.
52/1-a
Araçların hızlarını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak,
Sürücülere
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
15
 
 
 
 
 
52/1-b
Araçların hızlarını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak,
Sürücülere
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
15
 
 
 
 
 
52/1-c
Diğer bir aracı izlerken, hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan güvenli bir mesafe bırakmamak,
Sürücülere
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
52/1-d
Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklık bırakmamak,
Sürücülere
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
15
 
 
 
 
 
53/1-a
Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek
Sürücülere
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
53/1-b
Sola dönüş kurallarına riayet etmemek
Sürücülere
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
53/1-c
Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek
Sürücülere
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
53/1-d
Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek,
Sürücülere
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
53/2
Sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ilk geçiş hakkını vermemek.
Sürücülere
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
54/1-a
Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek,
Sürücülere
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL
 
 
20
 
 
 
 
 
54/1-b
Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek
Sürücülere
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL
 
 
20
 
 
 
 
 
55
Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması 
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
15
 
 
 
 
 
56/1-a
Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
56/1-b
İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçların, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi,
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
15
 
 
 
 
 
56/1-c
Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip)
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
56/1-d
Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak,
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
 
 
 
56/1-e
Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamak,
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
57/1-a
Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek,
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
57/1-b
Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda; 1.Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 2.Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara, 4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara, 5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara, 6. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara, 7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek,
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
57/1-c
Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi,
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
57/1-d
Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akışını engelleyecek bir durum olduğu hallerde kavşağa girmek,
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
57/1-e
Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak,
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
57/1-f
Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek,
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
58
Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmamak, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmamak ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması,
Sürücülere ve yolculara
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
15
 
 
 
 
 
59
Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek,
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
60/1-a
Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak,
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
 
 
 
60/1-b
Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak,
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
 
 
 
60/1-c
Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak,
Sürücülere
108 TL.
% 25 İndirimli 81 TL.
 
 
10
 
 
 
 
 
60/1-d
Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde beş metre ve yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak,
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
 
 
 
60/1-e
Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde duraklamak,
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
 
 
 
60/1-f
Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak,
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
 
 
 
60/1-g
Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
 
 
 
60/1-h
Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
 
 
 
61/1-a
Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
15
 
 
 
 
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-b
Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
 
 
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-c
Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek
Sürücülere
108 TL.
% 25 İndirimli 81 TL.
 
 
10
 
 
 
 
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-d
Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek
Sürücülere
132 TL.
 % 25 İndirimli
99 TL
 
 
10
 
 
 
 
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-e
Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
 
 
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-f
Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
 
 
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-g
Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
 
 
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-h
Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
 
 
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-ı
Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
 
 
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-j
Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
 
 
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-k
Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
15
 
 
 
 
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-l
Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
 
 
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-m
Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
 
 
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-n
Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek,
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
 
 
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-o
Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek
Sürücülere
264 TL
% 25 İndirimli 198 TL
 
 
10
 
 
 
 
Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
62
Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etmek.
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
15
 
 
 
 
 
63
Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamak
Sürücülere
598 TL.
% 25 İndirimli 448,50 TL.
 
 
10
 
 
 
 
Uygun olmayan ışık donanımı trafik zabıtasınca söktürülür.
64/1-a-1
Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli
99
TL. 
 
 
20
 
 
 
 
 
64/1-a-2
Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması.
Sürücülere
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
64/1-a-3
Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
 
 
 
64/1-b-1
Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılması
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
15
 
 
 
 
 
64/1-b-2
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
 5
 
 
 
 
 
64/1-b-3
Gece karşılaşmalarda ışıkları söndürmek,
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
 10
 
 
 
 
 
64/1-b-4
Öndeki aracı geçerken, uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları yakmak,
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
15
 
 
 
 
 
64/1-b-5
Yönetmelikteki esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
64/1-b-6
Sadece park lambaları ile seyretmek
Sürücülere
132 TL.
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
15
 
 
 
 
 
65/1-a
Taşıma sınırı üzerinde yolcu almak
Uymayanlara
104 TL
% 25 İndirimli 78 TL.
 
 
10
 
 
 
 
Ayrıca bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir.
65/1-b (a)
Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan % 10 fazlasına kadar aşmak,
Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere
1.121 TL
% 25 İndirimli 840,75 TL.
 
 
 
 
 
 
 
1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
65/1-b (b)
Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %15 fazlasına kadar aşmak,
Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere
2.248 TL.
% 25 İndirimli 1.686 TL.
 
 
 
 
 
 
 
1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
65/1-b (c)
Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %20 fazlasına kadar aşmak
Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere
 3.372 TL. 
% 25 İndirimli 2,529 TL 
 
 
 
 
 
 
 
1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi  halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
65/1-b (d)
Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %25 fazlasına kadar aşmak,
Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere
4.502 TL.
% 25 İndirimli 3.376,50 TL .
 
 
 
 
 
Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
 
1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
65/1-b (e) 
Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %25'in üzerinde fazla aşmak,
Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 
6.754 TL.
% 25 İndirimli 5.065,50 TL.
 
 
 
 
 
Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
 
1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi  halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
65/1-c
Azami yüklü ağırlık veya izin verilen azami yüklü ağırlık aşılmamış olsa bile azami dingil ağırlıklarını aşmak,
İşletenlere
1.121 TL
% 25 İndirimli 840,75 TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
65/1-d
Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak,
Uymayanlara
275 TL
% 25 İndirimli 206,25 TL.
 
 
15
 
 
Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
 
 
65/1-e
Tehlikeli ve zararlı maddeleri, gerekli izin ve tedbirleri alınmadan taşımak,
Uymayanlara
557 TL.
% 25 İndirimli 417,75 TL.
 
 
15
 
 
Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
 
 
65/1-f
Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yüklemek, taşımak ve taşıttırmak.
Sürücülere, uymayan işletenlere ve yük gönderenlere
557 TL
% 25 İndirimli 417,75 TL.
 
 
15
 
 
Gerekli izinler sağlanıncaya kadar
 
1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.                               2- Gönderenin birden fazla olması veya  tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
65/1-g
Gabari dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek
  1-Uymayan işletenlere                   2-Yük gönderenlere
1- 1.121 TL. 2- 2.248 TL.
1-% 25 İndirimli 840,75 TL. 2- % 25 İndirimli 1.686 TL.
 
 
 
 
 
 
 
1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.    2- Gönderenin birden fazla olması veya  tespit edilememesi  halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.     3-Ayrıca, bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere,fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir.
65/1-h
Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek
Uymayanlara
275 TL.
% 25 İndirimli 206,25 TL.
 
 
15
 
 
Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
 
 
65/1-i
Yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek,
Uymayanlara
275 TL
% 25 İndirimli 206,25 TL.
 
 
15
 
 
Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
 
 
65/1-j
Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yükleme yapmak,
Uymayanlara
275 TL
% 25 İndirimli 206,25 TL.
 
 
15
 
 
Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
 
 
65/1-k
Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekmek,
Uymayanlara
275 TL
% 25 İndirimli 206,25 TL.
 
 
15
 
 
Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
 
 
65/4
Ağırlık ve boyut kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin dur ikazına rağmen tartı veya ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam etmek,
İşletenlere
2.248 TL.
% 25 İndirimli 1.686 TL. 
 
 
 
 
 
Tescil plakalarına göre idari para cezası uygulanır.
 
Tescil plakalarına göre idari para cezası uygulanır.
65/A 
Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamak, 
İşletenlere 
776 TL 
% 25 İndirimli 574,50 TL. 
 
 
10
 
 
 
 
Bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir. 
66
Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi; Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları; Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motorsiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları; Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir kişiden fazlasının taşınması
Sürücülere
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
15
 
 
 
 
 
67/1-a
Park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken veya park yaparken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmak,
Sürücülere
288 TL
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
67/1-b
Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek, izin verilen hallerde bu manevraları yaparken karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmak,.
Sürücülere
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
67/1-c
Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde niyetini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemek, işaretlere manevra süresince devam etmemek ve biter bitmez sona erdirmemek,
Sürücülere
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
67/1-d
Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi,
Sürücülere
6.141 TL
% 25 İndirimli 4.605,75 TL.
 
 
 
60 gün
 
60 gün
 
*Bu şekilde sürücü belgesi geri alınanlar psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla geri alma süresi sonunda belgeleri iade edilir. **Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi 2. defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. ***Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur.
68/1-a-1
Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almadan, diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları itmek veya taşımak, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmek, gece ve gündüz görüşün az olduğu hallerde çarpmayı önleyici uyarıcı tedbirleri almamak
Yayalara
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
68/1-a-2
Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde,  taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürümek
Yayalara
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
68/1-a-3
Her iki tarafta da yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, taşıt yolunun sol kenarını izlememek
Yayalara
 
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
68/1-b-1
Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak
Yayalara
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
68/1-b-2
Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmemek
Yayalara
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
68/1-c
Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak
Yayalara
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
69/1
Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde; zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, binek hayvanları ve sürüler ile elle sürülen araçları trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek, başıboş bırakmak
Uymayanlara
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
69/2
Başıboş hayvan bırakma yasağına riayet etmeyerek, trafik kazasına sebebiyet vermek
Uymayanlara
 
 
 
3 ay hafif hapis cezaı
 
 
 
 
 
 
70
Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenlemek
Uymayanlara
598 TL.
% 25 İndirimli 448,50 TL.
 
 
 
 
 
 
 
Görevlilerce derhal durdurulur.
71
Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak,
Sürücülere
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
15
 
 
 
 
 
72
Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak
Sürücülere
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL. 
 
 
10
 
 
 
 
Cihazlar araçlardan söktürülür.
73/a
Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek,
Uymayanlara
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
 
 
 
73/b
Araçlardan bir şey atmak veya dökmek,
Uymayanlara
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
 
 
 
73/c
Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak
Sürücülere
288 TL
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
10
 
 
 
 
Cep ve araç telefonları ile benzeri haberleşme cihazlarının sürücüler tarafından çeşitli elektronik sistemler vasıtasıyla ele alınmadan kullanılıyor olması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz
74/a
Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamamak varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek
Sürücülere
598 TL
% 25 İndirimli 448,50 TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
74/b
Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek,
Sürücülere
598 TL
% 25 İndirimli 448,50 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
75
Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıkları hallerde diğer araçların durmaması; “DUR” işaretinin öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve Yönetmelikte belirtilen hallerde yakılmaması bu ışıkların gereksiz ve amaç dışı kullanılması, okul taşıtlarının Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymaması, 
Sürücülere
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
15
 
 
 
 
 
76
Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıklı veya sesli işaretin vereceği "DUR" talimatına uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girmeleri ,ışıklı işaret ve bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durmaları, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olduktan sonra geçmemeleri
Sürücülere
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
77/1-b
Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamaları
Sürücülere
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
15
 
 
 
 
 
77/1-c
Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek
Sürücülere
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
10
 
 
 
 
 
78/1-a
Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak,
Uymayanlara
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
15
 
 
 
 
 
78/1-b
Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması,
Uymayanlara
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
15
 
 
 
 
 
79
Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek
Uymayanlara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu maddede öngörülen altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası  suçunun, soruşturma ve kovuşturması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre yapılır. 
81/1-a
Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak
Uymayanlara
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
81/1-b
Kazalarda; ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dahil kaza yerindeki durumu değiştirmek
Sürücülere
598 TL.
% 25 İndirimli 448,50 TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
81/1-c
Trafik kazalarına karışanların, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmemesi ve göstermemesi
Uymayanlara
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
10
 
 
 
 
 
81/1-d
Kazayı yetkililere bildirmemek, yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmak,
Uymayanlara
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
81/1-e
Kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmemek
Uymayanlara
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
15
 
 
 
 
 
81/3
Yaralanmalı veya ölümlü kazalar ile anlaşma hali dışında maddi hasarlı trafik kazalarında zabıta dan izin alınmadan olay yerinden ayrılmak,
Sürücülere ve uymayanlara
598 TL.
% 25 İndirimli 448,50 TL. 
 
 
20
 
 
 
 
 
82/1-a
Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardım önlemleri almaması, zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermemesi
Sürücülere ve uymayanlara
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
20
 
 
 
 
 
82/1-b
Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında sağlık malzemesi bulundurmamak
Sahip ve işletenlere
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
82/1-c
Tamirhane, servis istasyonu ve garaj gibi yerlere ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç gelince, en yakın zabıtaya haber vermemek ve deftere işlememek
Sahip ve sorumlulara
288 TL.
% 25 İndirimli 216 TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
91
Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak
İşletenlere
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
 
 
 
Eksikliği giderilinceye kadar
 
İlgili kayıtlarından, zorunlu mali sorumluluk sigortasının geçerli olduğu tespit edilen araçlar için sigorta poliçesi ibraz zorunluluğu aranmaz.
94
Sigorta müddetinin sona ermesi veya işletenin değişmesi halinde belirlenen müddetler içerisinde durumu ilgili sigorta şirketine bildirmemek
Aracı devredenlere
132 TL
% 25 İndirimli 99 TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
99
Zarar gören kişilerin kaza veya zarara ilişkin belgelerin ibrazını müteakip 8 iş günü içinde, zorunlu  mali sorumluluk sigortası sınırları içerisinde kalan miktarları hak sahibine ödememek
Sigortacılara
 
 
9.344 TL.
 
 
 
 
 
 
 
101
Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapmamak
Sigorta şirketlerine
 
 
9.344 TL.
 
 
 
 
 
 
 
104
Gözetim, onarım bakım, alım, satım veya araçta değişiklik yapılması amacıyla kendisine teslim edilen araçların zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak
Mesleki faaliyette bulunanlara
 
 
9.344 TL.
 
 
 
 
 
 
Bu sigortayı yaptırmayan teşebbüs sahiplerinin iş yerleri, mahallin en büyük mülki amirince 15 güne kadar faaliyetten men edilir.
118
Trafik ihlalinin yapıldığı tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmak
Sürücülere
 
 
 
 
 
1.defasında 2 ay 2.defasında 4 ay
3.defasında
 
 
Ceza puanı nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlar; birinci defa eğitime,  ikinci defa da psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar, muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali yoksa belgesi iade edilir.
118/5
Asli kusurlu olarak, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına sebebiyet vermek
Sürücülere
 
 
 
 
 
1 yıl (Mahkemece)
 
 
 
 
123/4
Yazılı uyarıya rağmen belirlenecek süre içinde kurslarını kanun ve yönetmelik şartlarına uygun duruma getirmemek
Kurs sahiplerine
 
 
1.539 TL
 
 
 
 
 
 
Kurs 15 günden az olmamak üzere mülki amirlerce geçici olarak kapatılır.
123/5
Gerekli makamdan izin ve belge almadan sürücü kursları açmak,
Kurs sahiplerine
 
 
9.344 TL.
3-6 ay
 
 
 
 
 
Belge alınmadan açılan kurslar zabıtaca kapatılır.
131/6-a
Yetkisiz olarak tescil plakası basmak,
Uymayanlara
12.258 TL
% 25 İndirimli 9.193,50 TL.
 
 
 
 
 
 
 
İdari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 22'nci maddesi 2'nci fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri tarafından verilir. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesinden adli işlem yapılır.
131/6-b
Yetkisiz olarak tescil plakası dağıtmak,
Uymayanlara
12.258 TL
% 25 İndirimli 9.193,50 TL.
 
 
 
 
 
 
 
İdari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 22'nci maddesi 2'nci fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri tarafından verilir. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesinden adli işlem yapılır.
131/6-c
Trafik şube veya bürolarında ve motorlu taşıt sürücüleri kurslarında iş sahipleri ve kursiyerlerce verilmesi ve kullanılması lüzumlu kağıtları yetkisiz olarak basmak,
Uymayanlara
12.258 TL
% 25 İndirimli 9.193,50 TL.
 
 
 
 
 
 
 
İdari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 22'nci maddesi 2'nci fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri tarafından verilir. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesinden adli işlem yapılır.
131/6-d
Trafik şube veya bürolarında ve motorlu taşıt sürücüleri kurslarında iş sahipleri ve kursiyerlece verilmesi ve kullanılması lüzumlu kağıtları yetkisiz olarak dağıtmak,
Uymayanlara
12.258 TL
% 25 İndirimli 9.193,50 TL.
 
 
 
 
 
 
 
İdari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 22'nci maddesi 2'nci fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri tarafından verilir. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesinden adli işlem yapılır.
Ek-2/1
Araçları motorlu araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek
Sürücülere ve araç sahiplerine 
1.228 TL.
% 25 İndirimli 921 TL.
 
 
 
 
 
15 gün
 
Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
Ek-2/3-a
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak,
Sürücülere
6.141 TL. % 25 İndirimli 4.605,75 TL.
Bir yıl içerisinde tekekrür halinde; 12.282 TL. %25 İndirimli 9.211,50 TL 
 
 
 
 
 
60 gün 
 
İşleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın aracın bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak kullanılmaması hususunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür.
Ek-2/3- b
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak,
Sürücülere
2.473 TL % 25 İndirimli 1.854,75 TL
Bir yıl içerisinde tekekrür halinde; 4.946 TL. %25 İndirimli 3.709,50 TL.
 
 
 
 
 
30 gün
 
İşleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın aracın bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak kullanılmaması hususunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür.
Ek-2/3- c
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden alınan alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak,
Sürücülere
1.228 TL % 25 İndirimli 921 TL.
Bir yıl içerisinde tekekrür halinde 2.456 TL. %25 İndirimli 1.842 TL
 
 
 
 
 
15 gün
 
İşleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın aracın bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak kullanılmaması hususunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür.
Ek 2/5
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak,
Sürücülere
1.228 TL
% 25 İndirimli 921 TL.
 
 
 
 
 
Eksikliği giderilinceye kadar
 
 
Ek-2/6
Ayırıcı işareti bulunmayan ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan, alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında, alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak,
Yolculara
409 TL
% 25 İndirimli 306,75 TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek-6
Görevini kötüye kullanmak.
Trafik Müfettişlerine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. Yargılamaları tabi oldukları esaslara göre yapılır. Ayrıca, ilgili valilikçe Fahri Trafik Müfettişliği görevine son verilir.
Ek-8
Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıranlar ile sigorta yaptırılan araçlara ait bilgileri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine göndermemek, sigortasını yaptırmamış işletenleri tespit amacıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca istenecek bilgileri vermemek
Sigorta şirketlerine
 
 
9.344 TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{ Geri }