+90 542 422 71 63
info@tanernurlu.av.tr

Gayrimenkul Hukuku

 • İzaleyi Şuyu ,
 • Taksim davaları,
 • Tapu İptal davaları,
 • Muvazaa nedeniyle 18.maddeye göre Tapu İptal davaları,
 • Kamulaştırma bedelinin tesbiti-tescili davaları,
 • Kamulaştırma bedelinin artırılması davası,
 • Kadastro tesbiti davaları,
 • Müdahalenin men'i-kal davaları,
 • Geçit hakkı davası
 • Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tesbiti-tahsili davaları,
 • Ecrimisil-tazminat davaları v.s.
{ Geri }