+90 542 422 71 63
info@tanernurlu.av.tr

Güncel Mevzuat ve Makaleler

06/06/2020
Websitemiz Güncellendi
 Websitemiz Güncellendi daha fazlasi ›
23.12.2015
6100 sayılı HMK kapsamında yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi
 I) GÖREV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVİ Dava konusunun değer ve miktarına bakılmasızın malvarlığına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkem... daha fazlasi ›
24/12/2015
TUTUKLAMA
 Tutuklama nedenleri MADDE 100. - (1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutukl... daha fazlasi ›
23/12/2015
YARGIÇ VE YANSIZLIK
  Yargıçlık, yargıladıkları kişi ya da kişilerin hak ve özgürlüklerine daha geniş  anlatımla yaşamına doğrudan etkili olan bir çalışma alanıdır. Toplumsal bir&... daha fazlasi ›
19/02/2016
T.C.K.Şikayete bağlı suçlar
  TÜRK CEZA KANUNU'NDA SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASI ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR ... daha fazlasi ›
19/02/2016
Temyiz Edilemeyen Kararlar
  TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR   KANUN / MADDE ... daha fazlasi ›
19/02/2016
Haciz
  HACZİ CAİZ OLMAYAN MAL VEYA ALACAKLAR KANUN / MADDESİ ... daha fazlasi ›
19/02/2016
Adli Sicil
  ADLİ SİCİL KANUNU PRATİK BİLGİLER ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK ... daha fazlasi ›
19/02/2016
Karşılıksız Çekler
 KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE BANKALARIN ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUKLARI TUTARLAR   DÜZENLEME ... daha fazlasi ›
19/02/2016
Tüketici Hakem Heyeti
     6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN 68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 6 NCI MADDELERİNDE Y... daha fazlasi ›
19/02/2016
SSK ve Genel S.S.
  SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (01.01.2016 – 31.12.2016) ... daha fazlasi ›
26/02/2016
Denetimli Serbestlik
 Son yıllarda Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan bir çok yasadan biri olan denetimli serbestlik bir çok kişi için büyük bir çıkış k... daha fazlasi ›
03/03/2017
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
 Doğrudan açık kuruma alınacak hükümlüler   MADDE 5 - (1) Terör suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazl... daha fazlasi ›
01/11/2017
Yargıtay CGK kararı
 T.C. YARGITAY   Ceza Genel Kurulu Esas:  2010/5-187 Karar: 2011/131 Karar Tarihi: 21.06.2011     ÖZET: Katılanın sanıklar ile aynı ortamda ve telefonda yaptığı g... daha fazlasi ›
10/03/2018
Tapu iptal tescil
  T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2015/18962 K. 2017/9271 T. 11.12.2017 * TAPU İPTAL VE TESCİL ( Bir Kimsenin Kendi Malzemesi İle Başkasının Tapulu Taşınmazına Sürekli Esaslı ve M&... daha fazlasi ›
10/03/2018
Nüfus Düzeltilmesi
 T.C. YARGITAY  20.Hukuk Dairesi Esas:  2017/5218 Karar: 2017/2742 Karar Tarihi: 03.04.2017   ÖZET: Dava, anne adının silinip genetik anne adının yazılması ve kayden bab... daha fazlasi ›
10/09/2019
Kat İrtifakı kurulması
 Kat İrtifakının Kurulması: Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malik... daha fazlasi ›
10/09/2019
Kat Mülkiyeti kurulması
 Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar. Anagayrimenkulün tümünün mülkiyeti (Kat mülkiyeti) ne çevrilmeden o gayr... daha fazlasi ›
05/06/2020
Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Koronavirüs Tedbirleri)
 Kanun No. 7242 Kabul Tarihi: 14/4/2020 RGT: 15.04.2020 RG NO: 31100   MADDE 1 - 16/5/2001 tarihli ve 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe... daha fazlasi ›
05/06/2020
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
 KANUN NO: 6325 Kabul Tarihi: 07.06.2012 RGT: 22.06.2012 RG NO: 28331   BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar   Amaç ve kapsam (YÜR. TAR.: 22.06.20... daha fazlasi ›
05/06/2020
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği
 Kurum: Adalet Bakanlığı Kabul Tarihi: 02.06.2018 RGT: 02.06.2018 RG NO: 30439     BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler     BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, K... daha fazlasi ›
05/06/2020
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
 Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı Kabul Tarihi: 07.07.2018 RGT: 07.07.2018 RG NO: 30471   BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Day... daha fazlasi ›
05/06/2020
Kat Mülkiyeti Kanunu (YÜR. TAR.: 02.01.1966)
 KANUN NO: 634 Kabul Tarihi: 23.06.1965 RGT: 02.07.1965 RG NO: 12038   BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler   A) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı:   I - Gen... daha fazlasi ›
05/06/2020
Türk Borçlar Kanunu (YÜR. TAR.: 01.07.2012)
 KANUN NO: 6098  Kabul Tarihi: 11.01.2011 RGT: 04.02.2011 RG NO: 27836   BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM: Borç İlişkisinin Kaynaklar... daha fazlasi ›
05/06/2020
Türk Ceza Kanunu
 KANUN NO: 5237 Kabul Tarihi: 26.09.2004 RGT: 12.10.2004 RG NO: 25611   BİRİNCİ KİTAP : Genel Hükümler   BİRİNCİ KISIM : Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı &nbs... daha fazlasi ›
05/06/2020
Ceza Muhakemesi Kanunu
 KANUN NO: 5271 Kabul Tarihi: 04.12.2004 RGT: 17.12.2004 RG NO: 25673   BİRİNCİ KİTAP: Genel Hükümler   BİRİNCİ KISIM: Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki   Bİ... daha fazlasi ›
05/06/2020
Türk Medeni Kanunu (YÜR. TAR.: 01.01.2002)
 KANUN NO: 4721 Kabul Tarihi: 22.11.2001 RGT: 08.12.2001 RG NO: 24607   BAŞLANGIÇ    A. Hukukun uygulanması ve kaynakları   Madde 1 - Kanun, sözüyle ... daha fazlasi ›
05/06/2020
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) (YÜR. TAR.: 28.05.2014)
 Kanun No. 6502  Kabul Tarihi: 07.11.2013 RGT: 28.11.2013 RG NO: 28835   BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar   Amaç   MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı... daha fazlasi ›
05/06/2020
Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik
 Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kabul Tarihi: 17.06.2014 RGT: 17.06.2014 RG NO: 29033   BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Ama&cced... daha fazlasi ›
06/06/2020
Mirasın Reddi
 B. Ret   I. Ret beyanı       1. Ret hakkı   Madde 605 - Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.   Ölümü tarihinde mirasb... daha fazlasi ›
10/06/2020
2020 Trafik Cezaları
 Trafik İdari Para Ceza Tablosu (2020)  * Tablodaki veriler Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nın resmi sitesi olan www.trafik.gov.tr adresinden alınmıştır.   Kanun Maddesi ... daha fazlasi ›