+90 542 422 71 63
info@tanernurlu.av.tr

İcra ve İflas Hukuku

İcra takipleri;

 • Normal alacak,
 • Kira,
 • Ticari,
 • Nafaka,
 • Tazminat,
 • İşçi Alacakları,
 • İlamlı-İlamsız alacaklar,
 • Bir işin yapılması veya yapılmaması,
 • Çocuk teslimi,
 • Taşınmaz tahliyesi,

İcra Ceza davaları;

 • Mal beyanı,
 • Taahhüt İhlali,
 • Nafaka borcunu ödememe,
 • Gerçeğe aykırı mal beyanı,
 • Mal eksiltme v.s.
{ Geri }