+90 542 422 71 63
info@tanernurlu.av.tr

Kat Mülkiyeti Hukuku

 Kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması ve 

   sona ermesi,

Devremülk hakkı,ilgili davalar,

Kat maliklerinin hakları ve borçları,

    ilgili davalar ,md.33 ve icra takipleri,

Kat irtifakı sahibinin hakları ve borçları,

   ilgili davalar md.33 ve icra takipleri,

Ortak yerlerden doğan zorunlu masraflar nedeniyle

   açılan Delil Tesbiti alacak-tazminat davaları ve icra 

   takipleri,

Toplu yapılara ilişkin özel hükümler ve ilgili davalar,

Kat malikleri kurulu-Ada temsilciler kurulu-Toplu yapı temsilciler kurulu

  kararlarının iptaline ilişkin davalar,

Yönetim,yönetici atanması ,yöneticinin hak ve borçları ve

ilgili davalar-icra takipleri

{ Geri }