+90 542 422 71 63
info@tanernurlu.av.tr

Medeni Hukuk

  • KİŞİLER HUKUKU;kişilik haklarının korunması davaları,gaiplik kararı,doğum-ölüm kütüğü tescili-silinmesi davaları,
  • TÜZEL KİŞİLER,dernekler,vakıflar,ilgili davalar,
  • AİLE HUKUKU;nişanlılık-evlenme-boşanma,maddi-manevi tazminatlar, nafakalar,mal rejimi tasfiye davaları,soybağı-tanıma-babalık davaları,evlat edinme,velayet,vesayet davaları
  • MİRAS HUKUKU ;ölüme bağlı tasarruflar,vasiyet-miras sözleşmesi,mirastan feragat,mirasın reddi davaları,elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi, taksim-izaleyi şuyu-tenkis davaları
  • EŞYA HUKUKU;irtifak-intifa hakları kurulması-terkini,ipotek-taşınmaz yükü-taşınmaz rehni kurulması-kaldırılması,taşınır rehni davaları 
{ Geri }