+90 542 422 71 63
info@tanernurlu.av.tr

Miras Hukuku

  • Vasiyetnamenin açılması,
  • Tenkis,
  • Vasiyetname,Miras sözleşmesi,
  • Miras nedeniyle İzaleyi Şuyu,
  • Ecrimisil davası,
  • Taksim,
  • Veraset İlamı,Mirasçılık belgesi,
  • Terekenin tesbiti,
  • İştirak halinde mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi,
  • Gaipin murisliği-mirasçılığı , gaiplik kararı davaları v.s.
{ Geri }